W skrócie...

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
BIP
Cele – Założenia - Działania
Cele projektu PDF Drukuj Email
Cele projektu: Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy: zwiększenie ilości dzieci objętych edukacją przedszkolną, zwiększenie umiejętności społecznych dzieci, diagnoza i wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci, zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez włączenie ich w pracę ośrodków  w formie wolontariatu.
 
Założenia projektu PDF Drukuj Email
Założenia projektu: Utworzenie i prowadzenie dwóch ośrodków przedszkolnych na wsi oraz poszerzenie oferty edukacyjnej istniejącego już przedszkola w Korzeczniku, realizowanie w tych ośrodkach programu opracowanego przez Fundację im. J.A. Komeńskiego p.n. ,,Program pracy z dziećmi w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej”  przez 2 lata.
 
Realizowane działania PDF Drukuj Email
Realizowane działania:
 1.  Utworzenie Ośrodka Przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat w Bierzwiennej Krótkiej
  • przeprowadzenie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych z rodzicami zainteresowanymi uczestnictwem ich dzieci w edukacji przedszkolnej
  • przygotowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej do prowadzenia w niej zajęć edukacyjnych z dziećmi, zapewnienie odpowiedniej temperatury poprzez zamontowanie pieca akumulacyjnego
  • zakupienie wyposażenia: stolików, krzesełek, zabawek, pomocy edukacyjnych niezbędnych w procesie edukacji
  • zatrudnienie nauczycielki oraz specjalistów: j. angielskiego, rytmiki, logopedy, pedagoga
 2. Utworzenie Ośrodka Przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat w Wólce Czepowej
  • przeprowadzenie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych z rodzicami zainteresowanymi uczestnictwem ich dzieci w edukacji przedszkolnej
  • zakupienie wyposażenia: stolików, krzesełek, zabawek, pomocy edukacyjnych niezbędnych w procesie edukacji
  • zatrudnienie nauczycielki oraz specjalistów: j. angielskiego, rytmiki, logopedy, pedagoga
 3. Poszerzenie oferty edukacyjnej istniejącego Przedszkola Niepublicznego w Korzeczniku
  • przeprowadzenie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych z rodzicami zainteresowanymi uczestnictwem ich dzieci w edukacji przedszkolnej
  • zakupienie wyposażenia: stolików, krzesełek, zabawek, pomocy edukacyjnych niezbędnych w procesie edukacji
  • zatrudnienie nauczycielki oraz specjalistów: j. angielskiego, rytmiki, logopedy, pedagoga