• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Centrum Kształcenia Ustawicznego PDF Drukuj Email

Centrum Kształcenia Ustawicznego
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego to  niepubliczna placówka  o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie„Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, nadzorowana  przez Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty.

W ramach oferty edukacyjnej prowadzi:
 
 •      kursy kwalifikacyjne w zawodzie rolnik
 •      kursy kwalifikacyjne w zawodzie budowlaniec( trwa nabór)

 

 

Kończąc kursy kwalifikacyjne w zawodzie ” rolnik” absolwent uzyskuje:
 • dobre przygotowanie do wykonywania zadań:
  • planowania organizacji gospodarstwa rolnego,
  • organizacji procesów produkcji   i    pracy w gospodarstwie rolnym,
  • wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji roślinnej,
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.
 • kwalifikacje zawodowe  uprawniające do korzystania z programów UE m.in.
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej;
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym;
  • ułatwiających start młodym rolnikom.

 

  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa  rolnego,
  • możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach  produkcyjnych, handlowych i usługowych.

 

 
BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.