• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Nasze cele PDF Drukuj Email
 1. Podnoszenie poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieżyi osób dorosłych.
 2. Upowszechnienie wiedzy o walorach środowiska naturalnego Korzecznika i okolic.
 3. Promocja produktów regionalnych.
 4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań szkoły i środowiska lokalnego.
 5. Rozwój idei przedsiębiorczości wśród członków stowarzyszenia i okolicznych mieszkańców.
 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 7. Działalność charytatywna.
 8. Podtrzymanie tradycji narodoweji pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelsiej i kulturalnej.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Promocja zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostającychj bez pracy i zagrożonychutratą pracy.
 12. Działność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 13. Rozwój wspólnot i społeczności loklnych.
 14. Rozwój kutury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.