W skrócie...

Do czwartego roku życia kształtuje się ciekawość świata, pewność siebie, samodzielność, umiejętność współpracy z innymi i ważne postawy etyczne:
przekonanie, że słowo zdziała więcej niż krzyk, że nie warto oszukiwać, a pomaganie innym może sprawiać radość.
BIP
Personel projektu PDF Drukuj Email

Bogumiła Jankowska – język angielski.

Głównym celem zajęć języka angielskiego w przedszkolu jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego. Ważne jest, aby pierwsze kontakty w tym zakresie kojarzyły się dziecku z przyjemnym doświadczeniem, dlatego nauka odbywa się poprzez zabawę połączoną z aktywnością ruchową, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki. Tematyka zajęć koncentruje się wokół spraw bliskich i znanych dziecku.

Dzieci lubią rozmawiać z zabawkami, więc są one nieodłącznym rekwizytem podczas zajęć; pomagają wprowadzać nowe słownictwo i zwroty. Materiał językowy jest wielokrotnie powtarzany przy okazji różnych gier i zabaw; dzieci wykonują różne prace plastyczne (kolorowanki, wycinanki, lepienie figurek) związane z tematyką zajęć. Na początkowym etapie nauki ważne jest, aby nie zmuszać dziecka do mówienia w obcym języku, a jedynie zachęcać i nagradzać każdą, nawet najmniejszą próbę wypowiedzi. Nagrody otrzymywane przez dzieci mają czasem postać materialną – naklejki, kwiatki itp., ale najczęściej jest to pochwała, wyróżnienie, uśmiech, brawa. Praca z dziećmi w tej grupie wiekowej jest dla mnie nowym doświadczeniem. Wymaga wysiłku, częstej zmiany aktywności, ale daje też wiele satysfakcji, gdy widzę postępy, ochotę, z jaką dzieci angażują się w zajęcia i niecierpliwe ich oczekiwanie na następną lekcję.

Andżelika Prętkiewicz

Praca nauczyciela w Wiejskim Ośrodku Przedszkolnym w Wólce Czepowej przynosi mi przede wszystkim wiele satysfakcji i radości z przebywania z dziećmi. Czuję, że jestem lubiana przez maluchów, przyzwyczaiły się do mnie, wiedzą, że zawsze mam dla nich czas i zawsze ich wysłucham. Jest to miłe, tym bardziej, że zależy mi na dobrym kontakcie z ,,moimi przedszkolakami”. Praca ta jest spełnieniem moich marzeń, gdyż pozwala mi rozwijać się w kierunku, jaki sobie obrałam; mogę wykorzystywać zdobywaną na studiach wiedzę teoretyczną w praktyce. Dla mnie, jako młodego człowieka to doskonały start w życie zawodowe.

Uważam, że zajęcia prowadzone w Wiejskim Ośrodku Przedszkolnym to możliwość szerokiego rozwoju dziecka poprzez wspomaganie i ukierunkowanie jego wrodzonych możliwości. Poprzez wczesną edukację dziecko zdobywa wiedzę osobie i otaczającym świecie, nowe umiejętności i nawyki poprzez działanie, kształtuje swoją osobowość, buduje własny system wartości. Przebywanie w grupie rówieśniczej jest podstawą nawiązania serdecznych kontaktów i nauki zachowań akceptowanych społecznie. Dziecko poprzez opiekę i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa bez trudu przyswaja wiedzę, co w dalszym etapie życia z pewnością umożliwi mu osiągnięcie gotowości szkolnej.

Mariola Felczyńska

Głównym zadaniem pedagoga w pracy z dziećmi w ramach projektu Wiejski Ośrodek Przedszkolny jest wyrównywanie szans edukacyjnych i objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka poprzez objęcie szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną i opieką wychowawczą podczas zajęć w grupie lub indywidualnie. Priorytetem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sfery psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Na początkowym etapie mojej pracy skupiłam się na zdiagnozowaniu wychowawczej funkcji rodziny i poziomu rozwoju dzieci (ankiety). Pozwoliło to na wstępną ocenę środowiska rodzinnego dziecka, wskazało potrzeby i wstępne zalecenia do obserwacji. W czasie zajęć staram się integrować grupy podczas zabaw ruchowych i edukacyjnych, uczyć dzieci szacunku do siebie i innych. Przekazuję niezbędną wiedzę – dziecko musi znać swoje prawa, umieć powiedzieć NIE, musi czuć się bezpieczne i szczęśliwe. W mojej pracy korzystam z podręczników z serii ,,Bezpieczne dziecko – pomagamy w wychowaniu, gry logiczne i zabawy ruchowe przy muzyce”. Zajęcia w Ośrodkach Przedszkolnych wymagają ode mnie doskonalenia warsztatu pracy i zaangażowania dając jednocześnie dużo satysfakcji i zadowolenia. Dzieciom – oprócz dostępu do wiedzy na trudne tematy daje poczucie bezpieczeństwa, podnosi umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczy dzieci tolerancji, empatii i akceptacji. Rodzice podnoszą poziom swoich umiejętności pedagogicznych i wychowawczych; okazują wiele sympatii i zadowolenia z uczestnictwa ich dzieci w edukacji przedszkolnej. Współpraca zespołu realizującego projekt układa się bardzo dobrze.
 
Wiesława Pawłowska

Program edukacji przedszkolnej daje małym dzieciom przede wszystkim:
  • - możliwość uczestnictwa w zespole rówieśników, co z kolei wyrabia w dzieciach zdolność współpracy, integracji w grupie
  • - poprzez naukę i zabawę dzieci otrzymują treści edukacyjne, które wspomagają ich rozwój psychiczny, zarówno emocjonalny, jak i intelektualny.
Rozwijając powyższą myśl; dzieci już od najmłodszych lat uczą się współdziałania w zespole zamiast niezdrowej rywalizacji, kontroli zachowania i panowania nad emocjami, jak również intelektualnie się bardzo szybko rozwijają; zwiększa się ich spostrzegawczość, sprawność, w tym manualna, wyuczalność, pojawiają się wyjątkowe zdolności i umiejętności, które mądry nauczyciel potrafi ukierunkować.


Małgorzata Siwińska

Praca z dziećmi w poszczególnych ośrodkach jest różna; spowodowane jest to zróżnicowaniem wieku dzieci. Trzylatki, a niekiedy i czterolatki naśladują starszaki; dlatego dobrze jest, iż razem uczestniczą w zajęciach. Sprawia mi radość, gdy zabawy nabierają odpowiedniego charakteru, oraz gdy dzieci chętnie do nich wracają. Z przyjemnością dowiedziałam się z przeprowadzonej wśród dzieci obrazkowej ankiety, że naszym podopiecznym bardzo podoba się , gdy gram na gitarze. W tej sytuacji nie mogę ich zawieść i nie przywozić na zajęcia tegoż instrumentu, choć to dość uciążliwe. Wygodniej byłoby, gdyby Ośrodki były wyposażone w instrument, gdyż korzystam z pożyczonej. Przydałyby się też przybory typu: woreczki, obręcze (różnej wielkości i kolorów), a także szarfy.

Isaura Wojciechowska

Korzyści płynące z powstania Ośrodka Przedszkolnego w Bierzwiennej Krótkiej dla mojej osoby to przede wszystkim stanowisko pracy, dzięki któremu mam okazję pracować z dziećmi, zdobywać doświadczenie i nowe umiejętności. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają możliwość zdobywać umiejętności, które później zaowocują w szkole lepszymi wynikami. Przedszkole stwarza możliwość rozwijania dojrzałości emocjonalnej, samodzielności dziecka – szczególnie ważne w przypadku jedynaków. Dzieci mają okazję wzbogacać swój zasób słów, w trakcie zabawy zdobywają nowe doświadczenia. Dzięki wczesnej edukacji dziecka wcześniej zostaną zauważone braki; wcześniej też rozwiną się specyficzne umiejętności.
Ewa Drapińska

Wśród dzieci coraz częściej zdarzają się opóźnienia lub zaburzenia w sferze językowej. Celem prowadzonych zajęć logopedycznych jest kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez:
  • - korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej i leksykalnej
  • - stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
  • - troska o kulturę języka ojczystego

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupach oraz w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem. Terapia obejmuje oddziaływanie korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy. Najczęstszym zaburzeniem jest wadliwa realizacja szeregu szumiącego, syczącego, ciszącego, nieprawidłowa realizacja głoski ,,r”. Pracując z dziećmi pogłębiam swoją wiedzę w zakresie poznanych problemów logopedycznych, poszukuję nowych rozwiązań w indywidualnej pracy oraz sposobów uatrakcyjnienia zajęć, poszerzam swój warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne i logopedyczne. Korzyści dla przedszkolaków: