• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Do Przedszkola z Uśmiechem


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PDF Drukuj Email

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego z dnia 30 czerwca 2014 dotyczacego wyboru miejsca realizacji szkoleń w ramach projektu ,,Dobry Start..." w terminach 28-30 lipiec 2014 oraz 18-20 sierpnia 2014. 

Najkorzystniejszą oferte złożyło Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Pod Kasztanami" w Cząstkowie, 62-650 Kłodawa 

 

 

 

 

Korzecznik, 10 czerwca 2014

 

 

Stowarzyszenie "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku

ogłasza

 

NABÓR

 

DZIECI DO OŚRODKA PRZEDSZKOLNEGO

Spotkania rekrutacyjne odbędą się:

w dniu 24.06.2014r (wtorek) o godz.16.00 w SP w Ośnie Górnym

w dniu 24.06.2014r.(wtorek) o godz.14.00 w SP w Helenowie Drugim

 w dniu 25.06.2014r (środa) o godz. 17.00 w pomieszczeniu przedszkolnym w Przedczu, ul. Kościuszki 47.

 

Zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo mają dzieci z obszarów wiejskich.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 25.06.2014r.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy na spotkanie lub do kontaktu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 63 27 35 218

Dokumenty - podanie i oświadczenia mozna pobrać elektronicznie pod linkiem:

http://usmiechniete-przedszkolaki.pl/news/56-nabor-do-osrodkow-przedszkolnych

 

Projekt „Do Przedszkola z Uśmiechem” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku jest współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL  Działanie 9.1.1/1/12 oraz budżet państwa.

 

więcej informacji o funkcjonowaniu przedszkoli na stronie: www.usmiechniete-przedszkolaki.pl

http://usmiechniete-przedszkolaki.pl/news/48-prezentacja-oddzialow-przedszkolnych

 

 
Spotkania rekrutacyjne PDF Drukuj Email

 

 

Drodzy Rodzice! ZAPRASZAMY do Przedszkola z Uśmiechem!

Otwieramy 3 nowe oddziały przedszkolne w gminach Kramsk, Patrzyków i Sompolno, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego! Oddziały zostaną otwarte już 15 kwietnia 2013, zaś cały projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne, na których zostaną przedstawione zasady funkcjonowania nowych przedszkoli oraz będzie można otrzymać formularze zgłoszeniowe:

 

Kiedy?

5 kwietnia 2013 roku

 

Gdzie?

Patrzyków, Szkoła Podstawowa, godz. 10.00

Ośno Górne, Szkołą Podstawowa, godz. 12.30

Przedecz, Towarzystwo Samorządowe w Przedczu, godz. 15.00.

 

Kogo zapraszamy?

Rodzice dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałych w gminach Kramsk, Patrzyków, Sompolno.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Wzór podania o przyjęcie do przedszkola PDF Drukuj Email

UWAGA:

Formularze można otrzymać również drogą elektroniczną - prosimy o przesłanie e-maila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Będą one również dostępne do wypełnienia podczas spotkań informacyjnych dla rodziców - terminy już wkrótce!

 

Opublikowano: 23 marca 2013, Korzecznik

                                                                                                                                                    

 

 


.................................................................

 

................................................................

( imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)

 

.................................................................

(adresy zamieszkania)

 

..............................................................

(gmina)

 

…………………………………………

(pow.,woj.)

 

...............................................................

( tel. kontaktowe do rodziców)

                                        

Podanie o przyjęcie dziecka

do Ośrodka Przedszkolnego

prowadzonego przez Stowarzyszenie „ Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku

w ramach realizowanego projektu „ Do przedszkola z uśmiechem”

nr projektu : PO KL.09.01.01-30-077/12

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ....................................................................

nr PESEL dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ur................................................. w ....................................

do Ośrodka  Przedszkolnego w  ....................................(  miejscowość)

                                               

 

    ..........................................                      ...................................

      miejscowość, data                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna

 


Załącznik do podania o przyjęcie dziecka do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.

 

1.     Odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola ( km) ..........................

2.     Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? ( tak/nie ) .................

3.     Czy rodzina jest objęta pomocą społeczną?  (tak/nie) ........................

4.     Czy dziecko posiada dysfunkcje rozwojowe? ( jeżeli tak, to w jakim zakresie).........................................................................................................

5.     Wysokość dochodu na 1 członka rodziny ( właściwe podkreślić)

0- 200 zł               200 zł- 500 zł                500 zł- 1000zł          pow. 1000zł

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

  .................................................................                                                                            .....................................................

   miejscowość, data                                                                                                        czytelny podpis rodzica/opiekuna

 
Oferta Pracy PDF Drukuj Email

opublikowano: 20 marca 2013, Korzecznik

Stowarzyszenie „ Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku poszukuje

nauczycielki/la wychowania przedszkolnego

w ramach realizowanego  projektu „ Do przedszkola z uśmiechem”

Nr projektu : PO KL.09.01.01-30-077/12.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1.1

 

Do zadań pracownika będzie należało:

- planowanie i przeprowadzanie pracy dydaktyczno-wychowawczej  zgodnie

z podstawą   programową wychowania przedszkolnego oraz założeniami projektu

- współpraca z rodzicami w ramach wspólnego prowadzenia zajęć

- prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy (dziennik zajęć, notatki z obserwacji uczniów)

- comiesięczne sporządzanie dokumentacji fotograficznej i opisowej o prowadzonych zajęciach  wychowawczo-dydaktycznych oraz z zajęć prowadzonych przez specjalistów

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia w zakresie nauczania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego

- umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi, zaangażowania, kreatywności

- odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy

- odbytej praktyki zawodowej

Oferujemy:

- zatrudnienie w wymiarze 40 godzin tygodniowo od dnia 15 kwietnia 2013 r. w Przedczu, Ośnie Górnym lub Patrzykowie

- pogłębienie doświadczenia zawodowego

- wsparcie doświadczonego metodyka

- nabycie wiedzy z zakresu realizacji projektów  w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1.1

Oferty wyłącznie w formie elektronicznej prosimy kierować do dnia 28 marca 2013 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferta powinna zawierać:

-kserokopię dyplomu ukończenia studiów

- list motywacyjny

-CV

-adres e-mail do kontaktu

 

Komisja kwalifikacyjna podejmie decyzję o wyborze kandydatów/ek na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 29 marca br. i w tym samym dniu kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni o wynikach pracy komisji lub terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.