W skrócie...

Przedszkole ułatwia START w Szkole.
Od przedszkola zależy w ogromnym stopniu przyszłość dzieci.
BIP
"Wiejski Ośrodek Przedszkolny" PDF Drukuj Email

WIEJSKI  OŚRODEK  PRZEDSZKOLNY
 projekt współfinansowany  przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany przez Stowarzyszenie ,,Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku w  PROGRAMIE  OPERACYJNYM   KAPITAŁ  LUDZKI

Priorytet IX:   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Czas realizacji projektu:  01.08.2008  - 31.07.2010
Całkowity budżet projektu:  546 975,00 zł

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
W gminie Kłodawa mieszka 13729 osób, połowa na wsi. Sytuacja ekonomiczna mieszkańców jest zła; z pomocy społecznej korzysta 768 rodzin, tj. 2950 osób – jest to 21% mieszkańców gminy! W powiecie kolskim nadal utrzymuje się wysokie bezrobocie – 16,7%, podczas gdy w województwie wielkopolskim średnio 7,9%. W gminie istnieje tylko jedno przedszkole dla dzieci 3-5 lat na wsi, a wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w całej gminie wynosi 31%; nadal 256 dzieci w tym wieku nie jest objętych żadną formą edukacji przedszkolnej. Jest to sytuacja niezadowalająca, gdyż w wieku przedszkolnym kształtują się podstawowe umiejętności edukacyjne i społeczne dzieci niezbędne w szkole, mające duży wpływ na kształtowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. Na tym etapie powstają już nierówności edukacyjne, ponieważ dzieci wychowują się w różnych warunkach i osiągają zróżnicowany poziom umiejętności. Dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną edukacja przedszkolna jest jedyną drogą wyrównywania ich szans edukacyjnych, a jej brak potęguje nierówności edukacyjne.

SourisVerteMap - La Souris Verte

Directions

From : or

To : or