W skrócie...

Przedszkole ułatwia START w Szkole.
Od przedszkola zależy w ogromnym stopniu przyszłość dzieci.
BIP
Realizowane projekty

Wilelka Orkiestra Świątecznej Pomocy... PDF Drukuj Email

Już po raz XX zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbiórka pieniędzy odbyła się i w naszej szkole, gdzie zaangazowali się uczniowie z różnych klas.

Byli to:

Dobrowolski Łukasz, Kaczmarek Konrad, Gawrysiak Emanuel, Wajer Wojciech, Modrzejewska Natalia, Matczak Natalia, Urbańska Patrycja, Okoński Adrian, Ruszkowski Arkadiusz, Szymaszek Magdalena, Lewandowska Oliwia, Szymaszek Szymon, Janicki Kacper, Andrzejczak Patryk.

Zbierali oni pieniążki po okolicznych wioskach takich jak:

Kęcerzyn, Korzecznik, dzióbin, Szatanowo, Parcele, Rysiny.

Łączna suma zebranych pieniędzy to 504 zł.

W nidzielnym finale WOŚP w Kłodawie brały udział nasze dwie uczennice Paulina Nowak i Amelia Borzuchowska.

 
Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu powiatu kolskiego PDF Drukuj Email

 

 

Projekt ,,Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu powiatu kolskiego” jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; będzie realizowany od 15 czerwca do 15 grudnia 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia. Udział w projekcie jest bezpłatny (nie zwracamy kosztów dojazdu do Korzecznika).
 
"Wiejski Ośrodek Przedszkolny" PDF Drukuj Email

WIEJSKI OŚRODEK PRZEDSZKOLNY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej


Projekt WIEJSKI OŚRODEK PRZEDSZKOLNY ma na celu:

  • Stworzenie dwóch ośrodków przedszkolnych dla dzieci 3-5 lat działających na terenie wiejskim gminy Kłodawa ( w Wólce Czepowej i Bierzwiennej Krótkiej ) oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Korzeczniku,
Więcej…
 
"Legenda wraca jak żywa" PDF Drukuj Email
"Legenda wraca jak żywa"

Cel projektu:

  • wzrost aktywnościi integracja międzypokoleniowa mieszkańców
  • zwiększenie wiedzy na temat teatru wśród mieszkańców wsi, zwłaszcza dzieci.
  • zwiekszenie wiedzy na temat lokalnej historii, legend i tradycji.
  • promocja naszej miejscowości w regionie.
Więcej…
 
"Masa solnych pomysłów" PDF Drukuj Email
"Masa solnych pomysłów"

Cel projektu:

  1. Integracja kobiet wiejskich
  2. Przeszkolenie 20 osób z zakresuwyrobu wytworóow z masy solnej.
  3. Pozyskiwanie dodatkowego źródła dochodów ze sprzedaży wyrobów rękodzieła.
  4. Poznanie różnych metod marketingowych wykorzystywanych przy sprzedaży wyrobów.
  5. Promocja Korzecznika w regionie.
Więcej…
 
"Edukacja Rolników Szansą Ich Rozwoju" PDF Drukuj Email

"Edukacja Rolników Szansą Ich Rozwoju" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa, realizowny przez partnerów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku oraz Stowarzyszenie "Edukacja Inaczej" w Aptyntach.
 

Cele projektu


Celem projektu jest ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mieszkającym na wsi (kobietom i mężczyznom w wieku produkcyjnym), doświadczającym nierówności ze względu na brak kwalifikacji i niski poziom wykształcenia.

Więcej…