W skrócie...

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
BIP
Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej? PDF Drukuj Email
Pierwsze lata życia dziecka to zloty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w tym czasie. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce - na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.
Więcej…
 
Rok Przedszkolaka PDF Drukuj Email
Najważniejsze zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące edukacji przedszkolnej to:
  • upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat,
  •   zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej, przygotowującej do nauki w szkole,
  •   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego,
  • dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska.
Więcej…
 
Waga edukacji i diagnozy przedszkolnej PDF Drukuj Email
O sukcesach w nauce szkolnej w większym stopniu decyduje dojrzałość szkolna dzieci niż ich metryka (rok urodzenia). Z badań wynika, że w grupach siedmiolatków różnice w tempie rozwoju umysłowego sięgają nawet 4 lat. Większość dzieci reprezentuje normę rozwojową, ale około 25 procent dzieci pod względem sprawności umysłowej dorównuje dziewięciolatkom. Podobna liczba dzieci funkcjonuje na poziomie pięciolatków. Dla jednych wszystko, co dzieje się w ramach szkolnych zajęć jest banalne i nudne, zaś dla drugich jest za trudne i stresujące.
Więcej…
 
Edukacja przedszkolna w Polsce PDF Drukuj Email
W Polsce prowadzenie przedszkoli jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. Na skutek wzrostu bezrobocia i trudnej sytuacji ekonomicznej okresu transformacji ustrojowej oraz zmniejszania się liczby dzieci w wieku przedszkolnym, na początku lat dziewięćdziesiątych zamknięto i zlikwidowano wiele przedszkoli.
Więcej…